Pris og merverdiavgift

Priser

Prisen på oversettelse kan være litt som å selge strikk i metervis. For forutsigbarhetens skyld er det vanlig å beregne prisen etter antall ord som skal oversettes. Som oftest er det antall ord i kildeteksten som legges til grunn; dersom teksten er papirbasert, et skannet bilde, eller på annen måte uegnet til elektronisk ordtelling, er det vanlig å bruke antall ord i den ferdige oversettelsen.

Fra denne prisen kan det være aktuelt å trekke en rabatt for hyppig gjentatte hele setninger. Moderne CAT-verktøy (Computer Assisted Translation) gjør dette nærmest automatisk; når overskriften «De beste sykkelveiene i Hardanger» er oversatt i innholdsfortegnelsen, kommer den samme oversettelsen automatisk opp som et forslag der den samme overskriften forekommer i teksten. En rask «Enter» er nok til å godta oversettelsen, og 75 til 90 prosent rabatt er vanlig for slike repetisjoner. Hvis kildeteksten bare er nesten lik, som «De aller beste sykkelveiene i Hardanger», vil dette presenteres som en 80% match, hvilket betyr at en 80% samsvarende tekst er funnet i oversettelsesminnet. 50 til 75 % rabatt er vanlig i slike tilfeller, som ofte krever en del arbeid for å bli syntaktisk riktig.

Ordprisen man tar utgangspunkt i, kan være fra snaut halvannen krone for tekster som krever lite ut over allmennkunnskap, til godt over det dobbelte for tekster som krever inngående spesialkunnskap, bruk av kundespesifikke ordlister, og andre kompliserende aspekter. Noen tilbydere fra fjernere himmelstrøk tilbyr priser på en brøkdel av dette; bruk da heller Google Translate, som er helt gratis, og fortsatt nærmest verdiløs dersom målet er en trykt tekst for publisering på nett eller papir.

Til slutt: Hvis du er en såkalt direktekunde, som skal bruke den ferdige teksten uten ytterligere revisjoner eller kvalitetssikring, har du krav på en litt grundigere behandling for å rettferdiggjøre den litt høyere ordprisen. Hvis du er en byråkunde, forventes du å kjøre en selvstendig grammatikkontroll for egen kostnad som kompensasjon for den lavere ordprisen du betaler.

Merverdiavgift

Fra 1. juli år 2001 ble det merverdiavgift på oversettelse. Det er en rekke unntak, blant annet for litterær oversettelse og ikke-kommersiell oversettelse. I tillegg er det en slags fritak for eksport av tjenester, ved at disse faktureres med nullsats for moms.

Har du et problem med at jeg legger på moms på mine tjenester, kan jeg ikke hjelpe deg med mindre du har en utenlandsk fakturaadresse jeg kan bruke med god samvittighet – hvilket betyr et faktisk firma med en reell kontoradresse utenfor våre grenser. Bare da kan jeg fakturere arbeidet uten moms, og det blir da kunden som trenger å innberette kjøp av momspliktige tjenester når jobben kommer tilbake til Norge.