Oversettelse

Nynorsk

Jeg oversetter verken fra eller til nynorsk. Min personlige mening om nynorsk er at jeg ser med glede og forventning frem til den dagen det blir både tillatt og akseptert å bruke nynorske ord på bokmål, og vice versa, og gjerne bruke bare nynorske ord om ønskelig. Dette vil gi oss et vesentlig rikere norsk som et helhetlig og samlet språk, med en hittil uoppnåelig flora av vakre ord. Nynorsk som det fremstår i dag, anser jeg som en kostnadsdrivende hellig ku av minimal nytteverdi.

Kvalitet

I alminnelighet har oversettere stor respekt for forfatterne av originalteksten. I teknisk oversettelse er det likevel ofte oversetterens oppgave å sørge for mer enn bare oversettelsen. Eksempler i teksten kan måtte erstattes med eksempler som virker rimelige for det tiltenkte publikum. Størrelser i kvadratfot kan måtte regnes om til hektar eller kvadratmeter alt ettersom. Faktisk har nærmest all oversettelse et element av lokalisering i seg. Sluttresultatet skal simpelthen bli at teksten virker rimelig på leseren, språklig så vel som fagmessig. Gjør den ikke det, betaler du ingen ting.

GT, TM og maskinoversettelse generelt

Noe maskinoversettelse fungerer, noe gjør det ikke. Google Translate har utviklet seg til et nyttig verktøy, og oversettere som sier at de aldri bruker Google Translate, lyver. Enten det, eller så er de utrolig teite og fastgrodd i gammel tankegang. Translation Memory-programvare virker i mange tilfeller OK, særlig når teksten er en ny versjon og store deler av forrige utgave skal gjenbrukes med få eller ingen endringer. Trados er best i vår verden, og markedsleder, og den gjengse versjonen heter Studio 2021. Studio 2022 er lansert, men har få fordeler fremfor både 2021 og 2019.

Ettersom kvaliteten ofte kan bli dårligere, bruker jeg både Google og Translation Memory-programvare med stor forsiktighet; oftest er det våre oppdragsgivere – byråene – som insisterer på for eksempel Trados. Det finnes all grunn til forsiktighet. Arbeidet kan gå raskere, men feil som oppstår kan få evig liv, og det legges uheldige føringer på språket. Hvis ikke oppdragsgiver forlanger det, bruker jeg helst bare hodet, dog med GT som en ekstra skrivehjelp.

Se også avsnittet om Priser for å se hvordan oversettelseskostnaden kan påvirkes av bruken av CAT-verktøy.

Referanser

På grunn av måten oversettelse ofte foregår, krever begrepet referanser litt forklaring. Våre oppdrag kommer ofte fra et internasjonalt oversetterbyrå. Byrået har fått sitt oppdrag fra et byrå i opprinnelseslandet. Dette har fått sitt oppdrag fra produsentens dokumentasjonsavdeling. Når arbeidet er gjort, kan produsenten sende sine varer med norsk håndbok til sin norske importør – som kan være et datterselskap, eller et frittstående firma. De eneste i denne kjeden som kjenner oss som utførende oversetter, er byrået i Norge. Verken produsenten i Korea eller importøren i Norge kan derfor uten videre bekrefte at det er vi som står bak produktets norske håndbok.

Et annet problem er NDA-ene som de fleste oppdragsgivere insisterer på – eller Non Disclosure Agreement, også kalt taushetserklæring. Disse begrenser ofte hvilken anledning man har til å nevne produkter og virksomheters navn utenom den angitte sammenhengen. I praksis er det lettest og best å rette et direkte spørsmål på epost til per@bergvall.no hvis du ønsker spesifikke opplysninger om relevante arbeider som egner seg som referanse i ditt tilfelle.